2.4.1.134: galactosylxylosylprotein 3-beta-galactosyltransferase

This is an abbreviated version, for detailed information about galactosylxylosylprotein 3-beta-galactosyltransferase, go to the full flat file.

Reaction

UDP-alpha-D-galactose
+
4-beta-D-galactosyl-O-beta-D-xylosyl-[protein]
=
UDP
+
3-beta-D-galactosyl-4-beta-D-galactosyl-O-beta-D-xylosyl-[protein]

Synonyms

B3GALT6, beta3GalT I, beta3GalT II, beta3GalT IV, beta3GalT V, beta3GalT VI, beta3GalT6, dbeta3GalTII, galactosyltransferase II, galactosyltransferase, uridine diphosphogalactose-galactosylxylose, galactosyltransferase-2, GalT2, UDPgalactose:4-beta-D-galactosyl-O-beta-D-xylosylprotein 3-beta-D-galactosyltransferase

ECTree

     2 Transferases
         2.4 Glycosyltransferases
             2.4.1 Hexosyltransferases
                2.4.1.134 galactosylxylosylprotein 3-beta-galactosyltransferase